5 Nguyên Tắc Cần Lưu Tâm Trong Phần Hỏi – Đáp (Q&A)

Phần hỏi và đáp (Q&A = Question & Answer) là “con dao 2 lưỡi” đối với người trình bày, thuyết trình và với cả những nhà đào tạo đã dày dạn kinh nghiệm. Vì sao như thế? 
Vì phần Q&A nếu chúng ta bản lĩnh vượt qua sẽ giúp gia tăng uy tín lên gấp bội và đây còn là cơ hội để ta kết nối với người nghe cách gần gũi hơn. Ngược lại, sẽ làm tiêu tan tất cả những gì chúng ta đã làm trước đó.
 
Cho nên, chúng ta cần lưu ý 5 Nguyên Tắc Vàng trong phần Q&A:
1. Lắng nghe & Thấu hiểu.
2. Sử dụng ngôn từ tích cực trong phản hồi.
3. Giữ vững Tâm - Thể - Trí.
4. Đưa bằng chứng cụ thể.
5. Tránh hiệu ứng Domino.
Nguồn: Nguyễn Thành Quốc
Nguyễn Thành Quốc
Anh là người sáng lập và điều hành Tâm Tâm Training từ 1/2016. Tâm Tâm Training là tổ chức đào tạo được tin yêu, tập trung nghiên cứu và triển khai những giải pháp về phát triển năng lực trình bày/thuyết trình/đào tạo/huấn luyện/diễn thuyết/hùng biện dành cho các cá nhân và tổ chức.

Các chương trình huấn luyện tiêu biểu được anh Nguyễn Thành Quốc thiết kế và trực tiếp đào tạo

Công thức góp phần tạo nên thành công trong đào tạo của anh Nguyễn Thành Quốc gói gọn trong trong 4 chữ T: Từ Tâm - Tâm Lý - Tâm Huyết - Truyền Cảm Hứng

Chia sẻ:

Bình Luận