Bài viết từ chuyên gia

Bài toán khó cần phải giải
Bài viết từ chuyên gia

Bài toán khó cần phải giải

Ở vai trò nhà đào tạo và đơn vị tổ chức thì một trong những bài toán quan trọng cần phải giải đó là: Làm thế nào để việc học của mỗi học viên trở thành quá trình khám phá tự nguyện của chính họ.
Chi tiết
12