HỌC VIÊN

Chị Nguyễn Thị Cẩm Lai

CEO | Quốc Tế Châu Ngọc | DnA Vùng BNI HCM


Thầy Quốc ơi, báo Thầy tin vui. Hôm rồi trình bày ở BNI chị nhận được rất nhiều lời khen. Có bạn trong hội BNI nhắn tin chị thế này nè:

“Dạo này em càng ngưỡng mộ tài năng hùng biện của chị đấy. Chị trình bày hay, có sức hút và ứng biến nhanh hơn ngày xưa nhiều đó ạ”.

Cám ơn Thầy Quốc, nhờ công lao Thầy cả.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Lai