HỌC VIÊN

Chị Bùi Thị Ngọc Anh

Quản lý - Unilever Việt Nam


Thầy Quốc và cả nhà ơi. 

Hôm qua Ngọc Anh đã có buổi trình bày 5 phút trước ban giám đốc và hơn 300 nhân viên văn phòng trong 1 cuộc họp định kỳ hàng tháng. Và Ngọc Anh đã hoàn thành xuất sắc bằng cách áp dụng những gì Thầy đã chỉ dạy trong khóa huấn luyện.

Sáng hôm nay Ngọc Anh lại có buổi chia sẻ với công nhân trong 15 phút với một cách hài hước hơn, và sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn trước rất nhiều, cảm thấy mọi người nghe rất chăm chú. Điều đặc biệt ở chỗ, Ngọc Anh thực hiện bài thuyết trình rất tự nhiên từ vô thức của mình nên Ngọc Anh thấy vui lắm. Chắc chắn Ngọc Anh sẽ giới thiệu khóa huấn luyện đặc biệt này đến với nhiều người. Biết ơn Thầy và khóa học lắm lắm.

Chị Bùi Thị Ngọc Anh