HỌC VIÊN

Chị Hồ Xuân Phương

Giám đốc Đối ngoại tại TÂM TRÍ LỰC


Cám ơn Thầy Quốc, nhờ áp dụng những kiến thức Thầy Quốc dạy mà Phương tự tin và biết cách tương tác với người nghe khi mình đứng trên sân khấu.

Chị Hồ Xuân Phương