HỌC VIÊN

Chị Trần Thị Thanh Tuyền


“Sáng nay chị thực hiện bài thuyết trình, cả khán phòng đầy hào hứng và sôi nổi. Chị Ruby Nguyễn chấm chị 8 điểm luôn đó”. 

Chị Trần Thị Thanh Tuyền