HỌC VIÊN

Anh Hòa


“Khóa học thuyết trình của Thầy Quốc hiện là số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rèn luyện kỹ năng thuyết trình không gì dễ bằng việc đến với khóa huấn luyện Thuyết Trình Từ Tâm của Thầy Quốc. Hòa đã trải nghiệm và thấy thật sự hiệu quả”.
 

Anh Hòa